Jaarverslag 2019 – Senioren Computersoos

Opening nieuwe seizoen.

Op donderdagochtend 3 januari 2019 werd de soos met een hapje en een drankje opnieuw geopend. De directeur hield een toespraak met presentatie en bedankte een aantal vrijwilligers die zich bijzonder hadden ingezet in het jaar 2018.

Personele bezetting vrijwilligers.

Op 1 mei 2019 heeft Dimitri de Groodt ons team als vrijwilliger verlaten. Rinse Terpstra is aangenomen als nieuwe vrijwilliger.

Het team vrijwilligers bestaat op dit moment uit 16 vrijwilligers.

Bestuur.

Op 1 April 2019 heeft onze secretaris Roel Smith te kennen gegeven niet lager als secretaris binnen onze computersoos aan te willen blijven. Zij reden was dat hij ging verhuizen naar Assen Drente. Roel gaf aan dat hij in functie wilde blijven vervullen totdat er een nieuwe secretaris was gevonden.

Per 7 April is er een nieuwe vacature opgestart. Per 1 Augustus 2019 is Ben van Onna onze nieuwe secretaris geworden.

Ziekte.

In 2019 zijn een aantal bezoekers van de soos en ook een aantal vrijwilligers ziek geweest of hebben een zeer korte tijd in het ziekenhuis moeten verblijven. De stichting Senioren Computersoos Duiven heeft bij alle betrokkenen een kaartje en/of een bloemetje laten bezorgen.

Soos bijeenkomsten.

De soos werd in 2019 redelijk bezocht. De zomervakantie begon op vrijdag 12 juli en duurde tot donderdag 12 september. In 2019 waren er 41 soos ochtenden. Het aantal bezoekers in 2019 was 886. Over 41 bijeenkomsten was dit een gemiddelde van 21,6.

Het aantal bezoeker in 2018 was 914 met een gemiddelde van 22,2. Het aantal bezoekers in 2017 was 863 met een gemiddelde van 21,04. In het jaar 2016 was het aantal bezoekers 967, gemiddeld 23,5. Ieder jaar waren er 41 bijeenkomsten.

Vergaderingen.

In april heeft er een vergadering plaats gevonden met directeur en vrijwilligers.

In november was er een algemene jaarvergadering met bestuur, directeur en vrijwilligers.                                                                                            

Materiaal – apparatuur.

In het jaar 2019 is er geen nieuwe apparatuur aangeschaft.

De stichting Senioren Computersoos beschikt nu over 4 Pc’s, 5 Laptops en 4 Tablets. 2 oude Pc’s zijn reeds uit roulatie genomen.

BBQ.

Ter afsluiting van het eerste gedeelte van het seizoen 2019 hielden we op vrijdag 12 juli een BBQ-middag als dank voor de inzet van de vele vrijwilligers.

Omdat de weersomstandigheden niet toereiken waren, is dit jaar de BBQ in de vipruimte bij Welling Catering gehouden.

Vrijwilligers en bezoekers met partners konden hiervoor inschrijven. Bezoekers konden tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan deze BBQ. Drankjes werden aangeboden door de computersoos.

De BBQ werd in 2019 door 14 bezoekers en 26 vrijwilligers incl. bestuur bezocht.

Wifi - Internet.

In 2018/2019 hadden wij veel problemen met onze wifiverbinding op onze soos locatie. Op verzoek van de computersoos, is er eind 2017, een nieuw wifi-access punt geplaatst. Door deze aanpassing waren er in 2018 minder problemen. Mogelijke oorzaak was waarschijnlijk dat bij de soos te veel werd gedownload. Vrijwilligers letten erop dat downloaden alleen in “speciale” gevallen is toegestaan.

Echter door de toename van onder andere Windows 10, met een zwaarder besturing systeem, was de snelheid van het wifinetwerk wederom in 2019 van slechte kwaliteit. Directeur heeft eind 2019 bij beheerder van de OGtent hierover een klacht ingediend.

Stichting Senioren Computersoos Duiven,

De directeur,  

December, 2019   Jos Roemaat