Jaarverslag 2020 – senioren Computersoos Duiven

De laatste soosbijeenkomst vóór de uitbraak van Corona was Donderdag 12 maart 2020.

Tot en met die bijeenkomst van 12 maart 2020 waren er 234 bezoekers genoteerd.

Tijdens de bestuursvergadering op 30 juli 2020 gaf de directeur, Jos Roemaat, te kennen dat hij zijn functie vacant stelt. Hij gaat verhuizen naar Haaksbergen. En woont dus te ver weg om het Directeurschap van de soos te behartigen

Op de uitgave van 19 augustus 2020 vermeld de Duivenpost dat de eerstvolgende bijeenkomst van de computersoos na een periode van 6 maanden op 10 september zal plaats vinden. Dit gebeurde voordat de bezoekers waren geïnformeerd. Misverstand. Dit werd door de voorzitter aan de bezoekers uitgelegd aan het begin van de bijeenkomst op 10 september. Tijdens deze eerste bijeenkomst na de “vakantie” werden geen bijdragen bij de bezoekers geïnd.

Tijdens de bijeenkomst van 10 september waren 23 bezoekers aanwezig. Er werd geen bijdrage geint. De naam en telefoonnummer van elke bezoeker werd door hunzelf op een door de OGtent geleverd formulier vermeld. Die door Pierre bewaard werden.

In 2020 zijn een aantal vrijwilligers en bezoekers van de soos ziek geweest of hadden een jubileum te vieren. De Stichting Senioren Computersoos Duiven heeft alle betrokkenen een kaartje en/of bloemetje bezorgd.

De komende bijeenkomsten werden gehouden in de grote zaal die door de mensen van de OGtent speciaal was ingericht. (Mondkapjes, aparte tafels en 1,5 meter afstand enz.) Het maximaal toegestane aantal van de toegestane 30 personen werd niet gehaald.

Tijdens deze bijeenkomst wordt vanaf 10.30 uur een bestuursvergadering gehouden. (Nr. B39-2020)

Pierre Rietjens vervangt de directeur Jos Roemaat en neemt het directeurschap tijdelijk over.

Een week later op donderdag 17 September werd een gezamenlijke vergadering gehouden. Aanwezig was het bestuur en de Vrijwilligers (Nr. G32 – 2020)

Op 17 september waren er 18 bezoekers, op 24/9 - 20 bezoekers, op 1/10 – 13 bezoekers, op 8/10 – 10 bezoekers.  Op 15 okt. kwam 1 bezoeker.

In het jaar 2020 hebben we in totaal 234 + 84 = 318 bezoekers gehad. Ongeveer 1/3 van normaal.

Vanaf 19 oktober tot op heden is de OGtent en ook de Senioren Computersoos gesloten.

Aan alle bezoekers waarvan het email adres bekend is, is een email gestuurd dat de Soos tot nader bericht gesloten is. Dit bericht is ook in de website opgenomen.

Afscheid van Jos Roemaat was niet meer mogelijk en de waarnemend directeur heeft hem thuis, namens de Soos, een cadeaubon van Intratuin overhandigd.

In september 2020 ontving Pierre een set van 25 cadeaubonnen van SeniorWeb. Deze bonnen zijn bestemd als introductie voor de bezoekers van de Soos die nog geen lid zijn en bieden een gratis lidmaatschap van een jaar aan.

Stichting Senioren Computersoos Duiven,

Waarnemend Directeur,

28 maart 2021, Pierre Rietjens