Verkenner Verken de verkenner

Een personal computer kent twee werelden.

De externe wereld, Internet, bevat externe programma’s en informatiebronnen die met de bekende Internet Explorer kunnen worden benaderd.

De interne wereld bevat programma’s en informatiebronnen die in de eigen computer in schijven en mappen zijn ingedeeld.

Net zo oud als Internet Explorer, kent Windows een programma om deze interne wereld te verkennen.
Dit heet Windows Explorer (Engels) maar in Nederlands de Verkenner.
Hiermee kan de inhoud van de eigen computer worden getoond, bestanden met het juiste programma worden geopend en bestanden/mappen worden verplaatst.

Het volgende overzicht uit W7 geeft de basis. Nieuwe versies van Windows tonen kleine verschillen.

Hoe starten?
 

Met de muis kan de verkenner via het start menu, het bureaublad of de taakbalk worden gestart.
De snelste manier is echter met het toetsenbord: druk tegelijkertijd op de Windows-toets + E (e voor explorer).
Wat zie je?

Verkennerpaneel


Normaliter zijn er twee panelen in beeld.
Het linker paneel dient voor navigatie door de schijven en mappen – bestanden worden niet getoond.
Dit navigatiepaneel verbergt een boom structuur. Blanco 3-hoekjes geven aan dat er meer achter te zien is. Met een klik op een blanco 3-hoek wordt de inhoud getoond en de 3-hoek verandert in een zwaarte 3-hoek. Eventueel komen nog meer blanco 3-hoekjes in beeld – er is dus nog een tak beschikbaar.

Indien een map in het navigatiepaneel wordt aangeklikt, wordt de inhoud van de map in het rechter paneel getoond. Deze inhoud bevat mappen en bestanden.
Rechtsboven zijn er een aantal pictogrammen. Met het eerste kan het formaat van de inhoud (rechter paneel) worden bepaald. Bijvoorbeeld: als een lijst van map/bestandsnamen of als kleine of grote pictogrammen (handig voor afbeeldingen).
Met het tweede pictogram kan je een derde paneel aanzetten waarin een voorbeeld van een geselecteerd bestand kan verschijnen.


Alle panelen kunnen groter/kleiner worden gemaakt door een rand van een paneel met de muis te verslepen. Het venster van de verkenner werkt als normaal venster en kan naar wens worden verplaatst.

Wat kan er mee?

  • Navigeren door mappen en zoeken naar mappen/bestanden
  • Verplaatsen mappen/bestanden
  • Openen bestanden waardoor het juiste programma wordt gestart en het bestand daarin wordt geladen
  • Verwijder/kopie/hernoemen van een map/bestand
  • Nieuwe map aanmaken

Deze mogelijkheden zijn in het menu of lint beschikbaar. Echter de snelste manier is gebruik te maken van de rechter muistoets.

Op internet vindt je meer informatie over de verkenner.
Aan te raden is de Belgische site Gratiscursus.be - voor de Verkenner kies de cursus Windows 10, les 11 t/m les 15. Link:
http://www.gratiscursus.be/Windows_10/index.html
Zie tevens het artikel van SeniorWeb:
https://www.seniorweb.nl/artikel/de-verkenner-windows-10